“กรมราง” พาส่อง “สถานีรถไฟบ้านคำสะหวาด” เชื่อมไทย-ลาวฉิว!

นายพิเชฐคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.)เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านคำสะหวาดณสปป.ลาวเพื่อให้การขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับสปป.ลาวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยมีนายสรพงศ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมลงสำรวจด้วย

สำหรับสถานีแห่งนี้เป็นสถานีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากรัฐบาลไทย ผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายหนองคาย-เวียงจันทน์ ที่ขยายต่อมาจากสถานีท่านาแล้ง โดยห่างจากสถานีท่านาแล้ง 7.5 กิโลเมตร (กม.) มีพื้นที่ตัวสถานี ชั้น 1 มีขนาด 6,300 ตารางเมตร (ตร.ม.) ชั้น 2 มีขนาด 3,600 ตร.ม. ชานชาลา มีขนาด 3,600 ตร.ม. จำนวน 2 ชานชาลาเป็นระบบราง meter gauge ขนาด 1 เมตร คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สถานีรถไฟบ้านคำสะหวาด เป็นสถานีรถไฟที่ทันสมัย และมีความพร้อมรองรับผู้โดยสาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บันไดเลื่อน ลิฟต์ รวมทั้งตัวอาคารได้มีการออกแบบให้มีอากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

เมื่อสถานีรถไฟบ้านคำสะหวาด สปป.ลาว แล้วเสร็จจะทำให้การคมนาคมขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากทางรถไฟจะสิ้นสุด ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งสามารถลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า เกิดการลงทุนต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว ด้วย.

นายพิเชฐคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.)เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านคำสะหวาดณสปป.ลาวเพื่อให้การขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับสปป.ลาวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยมีนายสรพงศ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมล…