"พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" โพสต์เฟซบุ๊ก กลอน "ราชสวัสดิ์"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 “พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” โพสต์ข้อความเป็น “กลอนราชสวัสดิ์” บนเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

โดยโพสต์ของ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล มีความว่า

ด่วน! โปรดเกล้าฯ ลดยศทหาร "หม่อมเจ้าจุลเจิม"

“ชูวิทย์” ชี้ ชัยชนะก้าวไกล จุดจบอำนาจนิยม แนะให้ระวังอำนาจพิเศษ

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์

ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษาคำพูดจาก สล็อตวอเลทล่าสุด

ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา

มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร

ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์

หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น

มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา

หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ

ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา

เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง

หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ

เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์

ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา

หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์

ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา

หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว

เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน

หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล

ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

โดย ราชสวัสดิ์ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นการสอนหลักปฏิบัติ 10 ข้อ ของผู้ที่จะรับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ สอนทั้งหลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการ และหลักปฏิบัติให้ตนเป็นคนดี เพื่อให้ดำเนินชีวิตด้วยดีในสังคม หรือหลักปฏิบัติราชการ นับเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ หรือในการทำงานได้เป็นอย่างดี

กลอนราชสวัสดิ์ สามารถถอดความออกมาได้ว่า

ข้อแรก เมื่อมีวิชาอย่างไรต้องกราบบังคมทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทราบ

ข้อสอง ให้ทำงานถวายโดยกล้าหาญมุ่งมั่นจนกว่าจะสำเร็จ

ข้อสาม หากเป็นราชกิจใดก็ตาม ให้ศึกษาและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบที่สุดโดยไม่ประมาท

ข้อสี่ ให้มีจริยธรรมรักษาศีลให้มั่นคง

ข้อห้า ให้สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ฟุ้งเฟ้อ หลงลืมตัว

ข้อหก การอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ต้องไม่ตีตนเสมอ ต้องไม่ทำตัวเทียมเท่า โดยหลงคิดผิดไปว่าตัวเองได้รับพระกรุณาจะทำอะไรก็ได้

ข้อเจ็ด ไม่ไปนั่งพระเก้าอี้ พระโธรน พระราชอาสน์ ซึ่งเป็นของสูงยิ่ง จะเป็นอัปมงคล

ข้อแปด ให้หมั่นสังเกตพระราชกิจและพระราชนิยม รู้จังหวะ รู้ระยะที่เหมาะสม

ข้อเก้า ไม่เล่นหัว ไม่ให้มีเรื่องชู้สาวกับนางในหรือผู้หญิงในวัง ให้เว้นระยะให้เหมาะสม

ข้อสิบ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี อดทนแม้ว่าจะทรงกริ้วหรือทรงโกรธ

เรียบเรียงจากจุลเจิม ยุคล/ กองเรือฟริเกตที่1

ภาพจากจุลเจิม ยุคล/กองเรือฟริเกตที่1

“เงินอุดหนุนบุตร” เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงิน ที่นี่!

JKN ยื่นศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาสภาพคล่อง

คปภ. ลงดาบ..! เพิกถอนใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต ขายข้อมูลลูกค้าให้มิจาฉาชีพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 “พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” โพสต์ข้อความเป็น “กลอนราชสวัสดิ์” บนเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศั…