เกษตรกรยิ้ม ปีนี้ปุ๋ยไม่ขาดตลาด พาณิชย์ย้ำสต๊อกพุ่ง 50% ราคาลงต่อเนื่อง

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญ 3 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร และ 4 สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไทย มาหารือถึงสถานการณ์การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย และการใช้ปุ๋ยเคมี โดยทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าปุ๋ยเคมีจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนอย่างแน่นอน โดยสต๊อก ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 อยู่ที่ 1.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับสถานการณ์การผลิต และการนำเข้า มีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ ปริมาณการนำเข้ามีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ซื้อรายสำคัญ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ และปัญหาที่เคยเป็นข้อจำกัดในการนำเข้า อย่างการนำเข้าจากแหล่งผลิตในจีน ก็ไม่มีปัญหา การขนส่งก็ไม่มีปัญหา และการซื้อปุ๋ยจากแหล่งผลิตสำคัญ เช่น รัสเซีย และเบลารุส ที่เคยได้รับผลกระทบจากสงคราม ก็ไม่มีปัญหา ทำให้ข้อจำกัดที่เคยเป็นอุปสรรคบรรเทาเบาบางลงไปหมด รวมถึงการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตนำเข้า ก็มีการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนสถานการณ์ด้านราคา พบว่า ขณะนี้ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ราคาลดลงแล้วประมาณ 44% เมื่อเทียบกับช่วงที่เคยไปขึ้นสูงสุด และแอมโมเนียมซัลเฟต ราคาลดลงประมาณ 37% ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และสูตร 16-20-0 ก็ปรับลดลงต่อเนื่อง และแนวโน้มคาดว่าจะลดลงได้อีก ตามสถานการณ์วัตถุดิบตลาดโลกที่ลดลง ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกตั้งแต่เดือน พ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2566 เป็นต้นไป

“ปีนี้ คาดว่า ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจะเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีราคาดี แต่ราคาปุ๋ยแนวโน้มลดลง ทำให้การใช้เพิ่มขึ้น และขอยืนยันว่า สินค้าอื่นๆ แม้จะมีขึ้น มีลง แต่สำหรับปุ๋ยเคมี ตอนนี้ มีแต่ลงกับลง ถ้าเกิดใครพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือเอารัดเอาเปรียบ ให้แจ้งสายด่วน 1569 กรมฯ จะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการทันที และผู้กระทำผิด จะมีโทษหนัก จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ” ร.ต.จักรา กล่าว

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เดินหน้าโครงการ “จับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง ถูกเงิน ถูกใจ” เพื่อให้มีการสั่งซื้อปุ๋ยกันโดยตรงจากโรงงานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจขุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือกลุ่มอื่นๆ รวมตัวกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยในราคาที่ประหยัดขึ้น

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญ 3 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร และ 4 สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษ…