เลือกตั้ง 2566 – เปิดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส. มีอะไรบ้าง

เปิดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมลักษณะต้องห้ามที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรได้

นอกจากเป็นคนดีและมีคุณธรรมแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมและไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง เช่น คุณสมบัติที่ต้องมี

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ณ ถึงวันเลือกตั้ง

3.เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 : โค้งสุดท้ายย้ายค่าย ข้ามขั้ว ก่อนเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 : เปิดไทม์ไลน์ หลัง "บิ๊กตู่" ประกาศยุบสภาฯ ยังประชุม ครม.ได้ – ห้ามแต่งตั้งโยกย้าย

เว้นแต่ในกรณี ที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลา 90 วัน ดังกล่าวให้ลดลงเหลือ 30 วัน

4.เกิดในจังหวัดนั้นหรือศึกษาในจังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปีคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อันดับ1

ลักษณะต้องห้ามสำคัญของสมาชิกผู้แทนราษฎร

1.ไม่ติดยาเสพติด

2.ไม่เป็นบุคคนล้มละลายหรือล้มละลายบุคคลทุจริต

3.ไม่เป็นเจ้าของหรือถืกหุ้นในสื่อทุกประเภท

4.ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน

บุคคลใดที่ต้องการลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร สามารถตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อมและตรวจเช็คลิสต์ลักษณะข้อต้องห้ามที่กำหนดไว้ได้ ก่อนลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง WWW.ect.go.th

เปิดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมลักษณะต้องห้ามที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรได้

นอกจากเป็นคนดีและมีคุณธรรมแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมและไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง เช่น คุณสมบัติที่ต้องมี

1.มีสัญชาติไทยโดยการเ…