Khoản nợ xấu cả trăm tỷ đồng tại Công trình Viettel

Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR) vừa công bố báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng công ty này có 130,2 tỷ đồng nợ xấu (tăng hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm) và phải trích lập tới 103,6 tỷ đồng.

Thời điểm đầu năm 2023, Công trình Viettel chỉ trích lập tổng cộng gần 27 tỷ đồng cho các khoản nợ này.

Danh sách các đối tác có nợ xấu với Công trình Viettel có những cái tên khá quen thuộc. Cụ thể, công ty có khoản nợ xấu lên tới 46,4 tỷ đồng của một công ty xây dựng ở Hà Nội. Công ty này cũng là đơn vị có khoản nợ xấu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh sách nợ xấu của Công trình Viettel.

Công trình Viettel đã phải trích lập toàn bộ đối với khoản nợ xấu của này trong khi vào đầu năm 2023, công ty chỉ trích lập chưa tới một nửa (23,6 tỷ đồng) cho khoản nói trên.

Công ty còn phải trích lập toàn bộ với các khoản nợ của các doanh nghiệp khác gồm: Công ty cổ phần Siêu Chung Kỳ (5,1 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại tổng hợp Thái Hà (10,4 tỷ đồng), Công ty cổ phần IDC Đông Dương (6,4 tỷ đồng).From: game casino

Bên cạnh đó, công ty cũng trích lập dự phòng 50% đối với khoản nợ của Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (16,2 tỷ đồng) và Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (10,4 tỷ đồng).

Bất động sản Đà Lạt Valley và Delta-Valley Bình Thuận là 2 công ty con của một công ty bất động sản tại TPHCM.

Mặc dù phải tăng trích lập dự phòng trong năm 2023 nhưng Công trình Viettel vẫn tăng trưởng hơn 19% doanh thu thuần so với năm 2022, đạt 11.299 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 515,9 tỷ đồng, tăng 13%.

Tính tại ngày 31/12/2023, Công trình Viettel có 6.915,8 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 855,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 2.924,2 tỷ đồng, tăng 452,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, CTR là một trong những mã có tốc độ tăng giá mạnh mẽ nhất thời gian gần đây. Mã này tăng gần 20% trong vòng 1 tuần, tăng gần 40% trong 1 tháng qua và tăng gần 61% trong vòng 3 tháng trở lại đây. Riêng phiên hôm nay, CTR tăng giá mạnh 5,7%, thiết lập đỉnh mới tại 142.700 đồng.

Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR) vừa công bố báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng công ty này có 130,2 tỷ đồng nợ xấu (tăng hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm) và phải trích lập tới 103,6 tỷ đồng.

Thời điểm đầu năm 2023, Công trình Viettel chỉ trích lập tổng cộng gần 27 tỷ đồng cho các khoản nợ này.

Danh sách các đối tác có nợ xấu với Công trình Viettel có những cái tên khá quen thuộc. Cụ thể, công ty có khoản nợ xấu lên tới 46,4 tỷ đồng của một công ty xây dựng ở Hà Nội. Công ty này cũng là đơn vị có khoản nợ xấu chiếm t…